KöszöntőHírekTörténelemFöldrajzGazdaságKépgaléria
 
 Önkormányzat
 Turizmus
 Civil szféra
 Sport
 Főtér és Kiállítóépület
 Tájház
 Vallási élet
 Kisfaludi Körkép
 Bodrogkisfalud térképe
 Tokaji Egészségfejlesztő Központ
 A Magyar Államkincstár honlapja
 2014. évi Önkormányzati VálasztásKérjük adja meg e-mail címét!


Feliratkozás | Leiratkozás


 
Természetismereti Tábor2015-07-16 14:43:39  

GYERMEKLÁNCFŰ

TERMÉSZETISMERETI  NYÁRI  TÁBOR

       

Az Aggteleki Nemzeti Park szervezésében 3 napos természetismereti

napközis nyári tábor kerül megrendezésre a bodrogkisfaludi Közösségi Házban

2015. Július 29-31.-én ( Szerda, Csütörtök, Péntek)

9.00 – 13.00 között.

A program során a 3-14 éves gyerekek megismerkednek a Zempléni Tájvédelmi Körzet természeti kincseivel, játékos formában ismerkednek az állatokkal, védett növényekkel, kézműves foglalkozásokon vesznek részt.

A táborban való részvétel ingyenes,

de igény esetén meleg ebédet 500 Ft/fő áron tudunk biztosítani!

Kérünk mindenkit, hogy a gyermeke részvételi szándékát

július 27-ig jelezze a következő elérhetőségeken:

Molnárné Zborai Beáta (47/396-307; 20/923-4210; mzbeata@citromail.hu)

Szabó Erika (30/865-9294; majoros.richard@freemail.hu)

         Szeretettel várunk minden,

a természetet kedvelő és megismerni vágyó gyermeket!


További részletek >>>


2015. május 28. Testületi ülésre Meghívó2015-05-28 11:43:15  

Bodrogkisfalud Község Polgármestere

3917 Bodrogkisfalud Kossuth út 65.

Web: bodrogkisfalud.hu

E-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu

Tel./Fax.: 47/396-056

 

 

 

 

M   E   G   H   Í   V   Ó

 

 

 

Tisztelettel meghívom 2015. május 28-án (csütörtökön) 1600  órakor  a  Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati Hivatalban (Bodrogkisfalud, Kossuth út 65.) tartandó  képviselő-testületi ülésre.

 

 

 

A Képviselő-testületi ülés  n a p i r e n d j e:

 

 

1. Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati Hivatal és Bodrogkisfalud község

    Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának elfogadása

    Előadó: Radványiné Hauberger Erika főtanácsos

 

2. Kismesterek Háza építésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás                   

    és szerződés-tervezet jóváhagyása

    Előadó: Alexa Ilona aljegyző

 

3. Önkormányzati feladatellátást érintő pályázatok benyújtása   

    Előadó: Ádám László polgármester

 

4. Bejelentések, javaslatok, aktualitások

 

 

 

 

Bodrogkisfalud, 2015. május 21.         

 

 

 

                                                                                                        Ádám László

                                                                                                        polgármester

 

 

 

További részletek >>>


Külterületi égetés Kérelem nyomtatvány2015-04-21 10:17:52  

Szövegdoboz: 3000 forint értékű
illetékbélyeg helye
Kérelem

külterületen irányított égetés engedélyezéséhez

(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 226. §. szerinti tevékenységhez)

 

Ügyfél neve (Ingatlan tulajdonosa, használója): .................................................................................

Ügyfél címe (levelezési): ........................................................................................................................

Képviselő neve, címe: ..........................................................................................................................

Ügyfél/Képviselő e-mail címe: .............................................................................................................

Égetés pontos helye (indokolt – nem kell földhivatali - térkép mellékleten is feltüntetni ) település:

…………………………………………………………………………………………………………

Földrajzi koordináták (WGS°): - északi szélesség: ………………- keleti hosszúság: ......................

Helyrajzi szám: .....................................................................................................................................

Az égetés megkezdésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

Az égetés befejezésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

Az égetés megkezdésének tervezett időpontja (1. PÓTNAP):

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): .........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Az irányított égetéssel érintett egybefüggő terület nagysága (1 hektár = 10000 m2): .......................

Az égetést végző személyek száma, neve és címe (összes szám, valamint legfeljebb 5 fő nevének és címének megadása, ha többen végzik az égetést): ....................................................................................................................

1.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

2.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

3.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

4.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

5.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- telefonszám: ........................................................................................................................................

TARLÓÉGETÉS ELŐTT a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések( „X” az alkalmazott védőintézkedésekhez):

ð       tarlóégetés előtt a vadkár megelőzésére vadriasztás,

ð       tarló vagy az érintett szakaszok védelmére a tarlóégetése megkezdése előtt 3 méter szélességű védőszántás,

ð       a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősáv biztosítása védőszántással,

ð       az égetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, …….... fő, kioktatott személy jelenlétéről való gondoskodás, és legalább egy traktort ekével a helyszínen történő készenlétben tartása,

ð       az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondos átvizsgálása, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – történő megszüntetése,

      egyéb védőintézkedés felsorolása:....................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 1 traktor, 2 db lapát): ....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Megjegyzés: ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Mellékletek:        

ð       tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat* (megfelelő rész aláhúzandó)

ð       más hatóság engedélye

ð       egyéb         ………………………………………………………………………….

 

*Ha az ügyféli jogosultságot igazoló okiratot az ügyfél nem csatolja:

ð       Kérem az ügyféli jogosultságom igazolására szolgáló okiratot: tulajdoni lap másolatát / földhasználati lap másolatát (megfelelő rész aláhúzandó) a hatóság szerezze be.

ð       Csatolom a tulajdoni lap másolatának lekérdezéséért (1.000,- Ft) / földhasználati lap másolatáért (800,- Ft/oldal) illetékbélyeget, vagy fizetendő díj befizetését igazoló bizonylatot

ð       Tudomásul veszem, hogy a hatóság által beszerzett tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat díját a hatóság részére a kérelmet elbíráló döntésben foglaltak szerint megtérítem.

 

................................ , ..........  év ...................   .....  nap

                                                                                               ........................................................

                                                                                                           kérelmező aláírása

                                                                                                      (ha van bélyegzőlenyomata)

További részletek >>>