Civil szféra

A BODROGKISFALUDÉRT EGYESÜLET tevékenységéről
 
 
A Bodrogkisfaludért Egyesület 1992-től, megalakulásától fogva aktív részese községünk életének. A tagság jelenlegi létszáma 92 fő, de természetesen örömmel várják soraikba a településért tenni akaró új tagokat is.
 
A szervezet székhelye: 3917 Bodrogkisfalud, Templom u. 9. ( a Tájház épülete )
Levelezési cím:  3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u. 71.
Telefonszám: 47 / 396 – 307, 20 / 923 – 4210

Az egyesület bevételei:
-          tagdíjak
-         1 %-os felajánlások
-         önkormányzati támogatás
-         pályázati támogatások
 
 
Az egyesület legfontosabb tevékenységi körei:
 
  • A Tájház működtetése, látogatók fogadása, szórólap készíttetése
Az Önkormányzat segítségével 2000-ben végleges helyére költözött a Vissi Gyuláné által gondozott helytörténeti gyűjtemény. Megvásárlásra került egy XIX.sz. végén épült parasztház, amely még vályogból épült. Közös összefogással a régi tárgyak szakértői segítséggel rendszerezve ebben a házban kerültek elhelyezésre. A Tájház felavatására 2000. augusztus 19-én került sor. A volt lakóház a település építészeti karaktervédelme alatt áll. Az egyesület tagjai tartják rendben, illetve fogadják a látogatókat. De nemcsak az idelátogatók előtt nyitják ki a Tájház kapuját, hanem közösségi programok megvalósítására is, pl. minden évben itt tartják a nyári kézműves gyerektábort az udvaron.  Évente 3-500 fő látogatója van  a Tájháznak. 2010. augusztus 19-én a Tájház fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte az egyesület, mely során átadásra került az intézmény hivatalos működési engedélye. Az ünnepség részeként a Főtéri Kiállító Épületben egy fotókiállításon került bemutatásra a település múltja. 2011-ben pályázati forrásból sikerült a fából készült, rossz állapotban lévő bútorokat, tárgyakat restaurálni. A Tájház előzetes bejelentkezés alapján a hét minden napján térítésmentesen látogatható.
 
  • Decemberben ruhagyűjtés és válogatás megszervezése a rászorulók részére
Az egyesület tagjai több mint 15 éve szerveznek ingyenes ruhagyűjtést és válogatást a rászoruló családok részére. A minden évben nagy mennyiségű helyi felajánlásból mindenki ( kb. 40 –50 család ) talál megfelelőt.
 
  • Gyerekprogramok megrendezése
Az egyesület tagjainak önkéntes munkájának köszönhetően minden évben változatos programokat rendezünk a gyerekek számára, a szülők nagy megelégedésére. A résztvevők remek hangulatban vesznek részt a foglalkozásokon, ünnepségeken, miközben új ismereteket szereznek, s még szorosabbra fűzik az évek során már kialakult barátságaikat. A két legnagyobb látogatottságú gyerekprogramunk a Gyermeknap és a Mikulásnap.
 
  • Kulturális, közművelődési és sport programok szervezése
A 2017-ben 25 éves egyesületünk fontos szerepet tölt be a község kulturális életében is. Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a település közintézményeivel / Óvoda, Közösségi Ház, Nyugdíjasház /, valamint a Közösségi Ház keretein belül működő Barátság Nyugdíjas Klubbal. A folyamatos kapcsolattartás révén be tudják őket vonni a tervezett programsorozatok megvalósításába is. Legnagyobb eseményeink: Derecskei István Labdarúgó Emléktorna, 'Kisfaludi Búcsú és forgatag, Szabadtéri Óévbúcsúztató
 
 
Az egyesület vezetősége tisztelettel kéri, hogy amennyiben egyetértenek és szeretnék támogatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet, úgy adójuk 1%-át ajánlják fel a részükre.
ADÓSZÁM: 18404533 – 1 - 05