BODROGKISFALUD HÍREI

Lakossági fórum a települési arculati kézikönyvről

A Településképi Arculati Kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze, ezzel hosszú távon jelentősen befolyásolja a település életét. Fontos, hogy készítésébe bekapcsolódjon a lakosság, a helyi civil szervezetek, lokálpatrióták, így érdemi módon hozzászólhassanak a lakóhelyük jövőjének alakításába. Ennek érdekében 2017. március 9-én, csütörtökön du. 17 órától Lakossági Fórumot tartunk a Bodrogkisfalud Településképi Arculati Kézikönyvről.

Helyszín: Közösségi Ház, Bodrogkisfalud, Kossuth út 71.

A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, illetve településképi jellemzők összegyűjtése már elkezdődött a kisfaludarca@gmail.com elektronikus címen, az addig beérkezett képanyagot fogjuk átbeszélni, megvitatni. Bereczki Zoltán, Csicsekné Vissi Éva, Kovács Ágnes, Molnárné Zborai Beáta és Zempléni Renáta fényképeit előzetesen ezen a linken már meg lehet tekinteni:

https://goo.gl/photos/XVjG3sCgexxgHi7B6

A helyi lakosok észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban – papíralapon vagy elektronikusan – tehetik meg.